ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

یس

۱۴۰۰-۲-۲ تفسیر سوره مریم جلسه ۴

بسم الله الرحمن الرحیم پنج شنبه ۱۴۰۰/۲/۲ نکته در مورد معجزات " انسان خو کرده با این عالم عجایب این عالم را نمی بیند ، کجای این عالم معجزه نیست . لم تک شیا ، اشاره به زکریا می کند تو خود عجیب تری تو را از هیچ افریدم ، و قد خلقتک من قبل و لم تک شیا. هستی اشیاء و نظم در آن عجب در عجب است ، حالا چون چنین چیزی ندیده ایم عجیب به نظر میاد، اینجا حضرت…
ادامه مطلب ...