ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

کفر

عَلِی خَیرُ الْبَشَرِ

بسم الله الرحمن الرحیمدر منابع شیعه و اهل‌سنت نقل شده است: «عَلِی خَیرُ الْبَشَرِ مَنْ شکّ فیه فَقَدْ کَفَر»، «عَلِی خَیرُ الْبَشَرِ مَنْ أَبَى فَقَدْ کَفَرَ»، «عَلِی خَیرُ الْبَشَرِ لَا یشُکُّ فِیهِ إِلَّا کَافِر»، «علیّ خیر البشر فمن امترى فقد کفر»، «من لم یقل على خیر الناس فقد کفر».گفت پیغمبرکه هست این علی خیر البشرنیست هرگز مثل او…
ادامه مطلب ...

تکفیر

بسم الله الرحمن الرحیمتکفیر تکفیر بمعنی کافر انگاشتن شخص یا فرقه وگروهی است که دارای چند مرتبه است یک تکفیر کلامی واعتقادیست وآن به این معنی است که میگوید…
ادامه مطلب ...

جواب شبهه وهابیون

جواب شبهه وهابیون استاد : محمد مهدی معماریان جواب شبهه وهابیون در مورد زیارت قبور و توسل به ائمه اطهار با آیات قرآن این مقاله در رد عقیدۀ وهابیون است که شاخ و…
ادامه مطلب ...