ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

کتاب گور

دنیا

بسم الله الرحمن الرحیمای فرزند به دنیا چنان بنگر که زاهدان وبی رغبتان بدان مینگرند چشم به دنیا مدوز که فردایش چون دیروز است عطایش با عنا پیچیده وعذب و عذابش باهم است و بقا و فنایش درهم زلالش کدراست وامنیتش در خطر می دهد لکن زود می ستاند می آید ولکن نمی ماند ای فرزند هریک از دنیا و آخرت را فرزندانی است ،توسعی کن از فرزندان آخرت باشی نه…
ادامه مطلب ...

کتاب گور

بسم الله الرحمن الرحیمفروش کتاب گور بصورت برنامه موبایل مختص گوشی های اندروید منتشر شد جهت دریافت کتاب با شماره ۰۹۳۰۸۲۳۸۰۱۶ تماس بگیریدسایت ادبستان…
ادامه مطلب ...