ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

وحدت وجود

زمان

بسم الله الرحمن الرحیم زمان هر یک از ما بازه ای از زمان ممتد را پر میکنیم البته با محدودیت مکانی که داریم امتداد زمان یک حقیقت است که هر یک از ما فقط در قسمت کوچکی از آن حضور داریم آن هم نه در تمام عرض زمان بلکه بعلت محدودیت مکانی فقط در گوشه ای از چرخه زمان شرکت داریم اما بخاطر حضور کل در کل و همه در همه که اقتضای وحدت وجود است، در هر…
ادامه مطلب ...

حدیث هجدهم

به شرح استاد محمد مهدی معماریان: يح- عزيز نسفى در كشف الحقايق آورده است كه از شاه اولياء امير المؤمنين على عليه السلام سؤال كردند كه وجود چيست؟ گفت به غير وجود…
ادامه مطلب ...