ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

والدین

۹۹-۶-۲۶ فص فاطمیه جلسه ۳۳

بسم الله الرحمن الرحیم (درس فصوص چهارشنبه 99/6/26) موضوع درس: انسان ثمره شجره وجود میوه این شجره و درخت می‌شود انسان کامل، البته انسان کامل نه هر انسانی. بقیه انسانها چه می‌شوند؟ درخت تولید مثل می‌کند هزاران دانه می‌پاشد بلکه یک دانه به ثمره برسد. ناموس هستی و خلقت بر این است هزاران اسپرم در حرکت هستند در مسیر کمال خود واز این‌ها یکی به…
ادامه مطلب ...