ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

هولوکاست

یهود و مسئله تطهیر نسل

بسم الله الرحمن الرحیم یهود و مسئله تطهیر نسل یکی از مسائل هویتی یهود ازدواج نکردن با غیر یهود است یعنی یهودیان به هیچ وجه با غیر یهودیان ازدواج نمیکنند و به همین وسیله هویت خود را در این چند هزار سال حفظ کرده اند البت دربرخی مواقع دختران خود را به عقد ازدواج سلاطین و انسانهای ذی نفوذ درمی آورند تا بتوانند کسب ثروت و قدرت نمایند و به همین دلیل…
ادامه مطلب ...