ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

هخامنشی

نکته ای در تاریخ تاریک

بسم الله الرحمن الرحیم نکته ای درتاریخ تاریک سلسله های سلاطین زیادی درایران حکومت کرده اند اما سلسه هخامنشی را برخی مورخین خیلی معتبر نمیدانند خاصه که درکتب قدیم ایرانی هیچ نامی از کورش و داریوش هخامنشی در میان نیست فقط کتب یهود از آنان یاد کرده است و عجیب اینکه وقتی کتب یهود را مطالعه میکردم مطالبی درمورد هخامنشیان میدیدم که جای تامل داشت مثلا…
ادامه مطلب ...