ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

نمل

اشاراتی از سوره نمل

بسم الله الرحمن الرحیم اشاراتی از سوره نمل نمل به معنی مورچه است و خداوند سوره ای را بنام این حیوان نموده است وجالب اینکه در این سوره خداوند از حکومتهای عظیمی نام برده وحکومت ودولت مورچگان رانیز کنار آنها نهاده است اولین حکومت مطرح دراین سوره حکومت سلیمان نبی ع است که اعظم حکومتهای دنیاست زیرا جناب سلیمان ع از خداوند خواست حکومتی بدو عطا…
ادامه مطلب ...