ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

میکائیل

تلفظ برخی اسامی در زبانهای مختلف

بسم الله الرحمن الرحیم تلفظ برخی اسامی در زبانهای مختلف اسامی ونامها در السنه ولهجه های مختلفه تلفظهای متفاوتی بخود میگیرند مثلا اسم حضرت جبرئیل اشکال متفاوتی در تلفظ دارد که از آنجمله اند ۱جبریل ۲جبرئیل ۳جبرال ۴جبرائیل ۵جبرین ۶جبران ۷گابری یل ویا نام میکائیل فرشته مقرب الهی ۱میکال ۲میکائیل ۳میخائیل ۴مایکل ویا اسماعیل که هم نام…
ادامه مطلب ...