ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

مقتل العشق

کتاب مقتل العشق و یا عرفان عاشورا

بسم الله الرحمن الرحیم از پیکر عشق سر جدا می کردند این وجیزه که مسمی به مقتل العشق است، کتابی است که در نوع خود کم نظیر بلکه بی نظیر است و مطالبش پر مغز و دلپذیر است؛ نگاهی است عارفانه و تاویلی به واقعه عاشورای حسینی و شامل دقایقی است در معرفت و اسرار محبت با ادبیاتی مصنوع و نثری مسجع؛ و دارای مقدمه ای است حاوی بیست و دو سفر که در هر سفری…
ادامه مطلب ...