ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

مغز

۱۴۰۱-۶-۱۳ شرح عیون عین ۴۸ جلسه ۳۰۱

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳) جلسه ۳۰۱) # شرح _عین -۴۸ # موضوع_ تطابق-کونین تمام بدن برای سر خدمت می‌کنند. برای مثال یک مجموعه‌ای در قطب شمال بود تحقیقات می‌کردند ۶۰ نفر مشغول کار بودند عجیب این که از این ۶۰ نفر چهار نفر محقق بودند بقیه کارگر بودند تمام این ۶۰ نفر آنجا کار می‌کردند که شرایط محیا بشود که آن چهار نفر تحقیق کنند…
ادامه مطلب ...