ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

مغز

۹۹-۱۰-۳ شرح عیون عین ۳۷ جلسه ۲۵۲

بسم الله الرحمن الرحیم درس عیون مسائل نفس /تاریخ 99/10/3 موضوع درس: شرح عین ۳۷ در علم نفس به صور این چشمه‌ای است خیلی پر آب که باید در آن غواصی کرد در مورد ادراک صور چه دیدنی و چه شنیدنی که چگونه اشیا دیده می‌شود. باید صورتها در نزد ما حاضر و حاصل شوند و خود مادیون هم تا قسمتی با ما همراه هستند صورت که پیش روی ما است می‌بینیم با چشم دیده…
ادامه مطلب ...