ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

مذهب

سید حمیری شاعر اهلبیت ع

بسم الله الرحمن الرحیمسید حمیری شاعر اهلبیت عمرزبانی در کتاب اخبار السید مینویسد بدون شک سیدبن محمد کیسانی مذهب بود وعقیده داشت محمد بن حنفیه مهدی قائم است و درکوه رضوی اقامت دارد ولی ازاین عقیده برگشت ومعتقد به امامت امام صادق ع شد وگفتتجعفرتُ باسم الله والله اکبرُ وایقنتُ انّ الله یعفو ویغفرُ یعنی بانام خدا جعفری مذهب شدم و خدا…
ادامه مطلب ...

تکفیر

بسم الله الرحمن الرحیمتکفیر تکفیر بمعنی کافر انگاشتن شخص یا فرقه وگروهی است که دارای چند مرتبه است یک تکفیر کلامی واعتقادیست وآن به این معنی است که میگوید…
ادامه مطلب ...