ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

متن تفسیر قرآن

۱۴۰۰-۵-۹ رب الجنود، تفسیر سوره بروج

بسم الله الرحمن الرحیم موضوع: رب الجنود (تفسیر سوره بروج) شنبه 1400/5/9 یک مطلبی که ازطرف اشموئیل نبی الله عنایت شد خواستیم مطرح کنیم، داستان از اینجا شروع شد که چند روز بعد از عید غدیر مشرف شدیم به حرم اشموئیل نبی الله، چند روز هم مانده به محرم، بعد از توسلی که پیدا کردیم به ایشان و عنایتی که از جانب ایشان بود وقتی برگشتیم از زیارت بنده دیدم…
ادامه مطلب ...