ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

مباحث مجلس جنون

مباحث مجلس جنون

بسم الله الرحمن الرحیم حمد و سپاس بی قیاس مرخالق ناس را سزاست که تاج (علمه البیان ) بر تارک همایون آدم نهاد و خلعت اسما و صفاتش داد. و درود نامعدود بر صاحب مقام جمع وجود و متمکن در مقام محمود و وصی برحقش که حامل لوای حمد و ساقی کوثرِ جود است و بر اولاد طاهرینش که امنای معبود و والیان دار وجودند. و دو صد درود وتهنیت بر عارفان امت اوکه وارثان…
ادامه مطلب ...