ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

قرب فرایض

۹۹-۶-۱۷ فص فاطمیه جلسه ۳۲

بسم الله الرحمن الرحیم (درس فصوص شرح فص حکمة عصمتیه فی کلمة فاطمیة "دوشنبه 99/6/17) موضوع درس فصل سوم شرح ابیات شعر در مورد دنیا و بی وفایی دنیا کسی مثل امیرالمومنان ع زیبا سخن نگفته است. اول باید برای انسان معرفت دنیا باز شود تا انسان از دنیا دل بکند و بعد راه برود. اهل معرفت در اول راه به سالکان طریقت یاد مرگ را ذکر می‌دهند. ودر ادعیه…
ادامه مطلب ...