ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

قبض

۱۴۰۲-۹-۱۹ شرح عیون عین ۵۲ جلسه ۳۳۹

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۱۴۰۲/۹/19، درس عیون مسائل نفس، جلسه ۳۳۹ 🧿موضوع: عین ۵۲، مرگ انسان انقطاع اوست از غیر و ارتقائش به بارئ متوفی‌اش ⬅️ بحث در مورد مرگ و حقیقت مرگ است 📌 یک بحث اینکه نفس ما بعد از مرگ باقی هست و یک بحث در مورد خود مرگ و ماهیت مرگ ⬅️ نفس انسان جوهری روحانی النسج و السوس بوده 📌نسج یعنی تار و پود، 📌سوس…
ادامه مطلب ...