ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

فیض مقدس

۹۹-۴-۷ شرح عیون جلسه ۲۳۹

بسم الله الرحمن الرحیم موضوع: عیون مسائل نفس (بحث اعیان ثابته)(شنبه ۹۹/۴/۷) فیض اقدس و فیض مقدس از اصطلاحات عرفاست که برگشت پیدا می‌کند به ظهور اعیان ثابته، منتها ظهور اعیان ثابته در ذات به فیض اقدس ظهور می‌کند یعنی قابلیت اشیاء در ذات به فیض اقدس ظهور می‌کند. ذات برای ذات تجلی می‌کند، کمالات ظهور می‌کند برای ذات می‌شود اعیان ثابته و اینها…
ادامه مطلب ...