ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

فطرت

ظهور منجی

بسم الله الرحمن الرحیمیاصاحب الزمانهر قدر آمدنت طول کشد همچنان منتظرت میمانیمظهور منجی درفطرت همه انسانها مرتکز است واختصاص به دین یا مذهب خاصی ندارد ودراکثر ادیان نیز ذکر آن شده است وامری که فطری باشد جزو برنامه نظام هستی است یعنی سنت الهیه است ازهمین رو پیامبراسلام ص فرمودند (اگرازعمردنیا بجز یک روز باقی نمانده باشد خداوند آنروز را…
ادامه مطلب ...