ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

فضا زمان

۹۸-۱۱-۲۱ فص فاطمیه انواع نکاحات جلسه ۲۲

بسم الله الرحمن الرحیم کتاب: شرح فص حکمه عصمتیه فی کلمه فاطمیه (دوشنبه ۹۸/۱۱/۲۱) عنوان درس: انواع نکاحات نوع دوم از انواع پنجگانه نکاح اجتماع اسماء الهیه برای ایجاد عالم ارواح.... اسماء باهم اجتماع می‌کنند هر اجتماعی یک مظهری بوجود می‌آورد. تجیلات هر کدام از اسماء یک صورت و یک اثر دارند. وموجب بروز ارواح می‌شوند. ارواح در اصطلاح عرفاست و…
ادامه مطلب ...