ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

فتوحات مکیه

ترک دنیا و آخرت

بسم الله الرحمن الرحیم برکلاه فقر میباید سه تَرک تَرک دنیا ترک عقبی ترک ترک شیخ اکبر محیی الدین ابن عربی درکتاب فتوحات مکیه ج۱ص۱۵۴ گوید با ارواح اقطاب قبل ازخاتم انبیا ص ملاقات داشتم و آنان نام خود را به عربی برایم گفتند یکی از آنان به نام مداوی الکلوم بود و شیخ کلماتی از ایشان نقل میفرماید و از جمله آن کلمات اینست که فالحقیقه الحقیقه…
ادامه مطلب ...

سجود قلب

بسم الله الرحمن الرحیم سجودقلب جناب محیی الدین ابن عربی فرماید سهل ابن عبدالله تستری (درحالت کشف) قلب خویش را دید که درسجده است و این را به گروهی از مشایخ…
ادامه مطلب ...