ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

فتوحات مکیه

سجود قلب

بسم الله الرحمن الرحیمسجودقلبجناب محیی الدین ابن عربی فرماید سهل ابن عبدالله تستری (درحالت کشف) قلب خویش را دید که درسجده است و این را به گروهی از مشایخ زمانش عرضه کرد و آنها ندانستند که چه میگوید چرا که به شهود و ذوق آن نائل نشده بودند پس جناب سهل در طلب این مطلب مسافرت نمود و وقتی به آبادان رسید بر شیخی داخل گردید و گفت: ای استاد آیا قلب…
ادامه مطلب ...