ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

غیبت صغری

۱۴۰۱-۱۲-۹ فص فاطمیه جلسه ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۹: درس فص فاطمیه، جلسه ۹۹ موضوع: حضرت فاطمه، لیله القدر است. در بحث کتاب فص آقاجان به روایتی از امام سجاد ع اشاره کردند. در روایت خواندیم که امام درباره آیه «و جعلنا بینهم و بین القری التی بارکنا فیها» فرمود: آن قریه هایی که خداوند در آن برکت داده است ما هستیم. بعد راوی سؤال کرد روستا چه ربطی به انسان…
ادامه مطلب ...