ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

غنا

پیشگویی رسول الله از اقوام بعد از خود

بسم الله الرحمن الرحیم قال رسول الله ص آگاه باشید بعد ازمن اقوامی می آیند که به سلطنت دست نمی یابند مگر با کشتار و زورگویی و به غنا نمی رسند مگر با بخل (یعنی ندادن حق دیگران) و محبوبیت بین خلق پیدا نمی کنند مگر با پیروی از هوای نفس و سهل انگاری در دین (یعنی اهمیت ندادن به دین واحکام) آگاه باشید کسیکه این زمان را در یابد و صبر کند بر فقر…
ادامه مطلب ...