ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

عین ثابته

بحثی پیرامون اعیان ثابته

بسم الله الرحمن الرحیم بحثی پیرامون اعیان ثابته یکی از اشتباهاتی که برخی ناپختگان در وادی معرفت مطرح کرده اند عبارتست از (تصرف عارف در عین ثابته مرید) در رد و ابطال این باطل باید عرض شود که اعیان ثابته صور و حقایق اشیا در حضرت علمیه الهیه است و از آنجا که علم حق تعالی عین ذات اوست هیچگونه تغیر و حدوثی در علم الهی راه ندارد لذا اعیان…
ادامه مطلب ...