ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

عنوان بصری

۹۹-۸-۳ شرح عیون عین ۳۶ جلسه ۲۴۷

بسم الله الرحمن الرحیم (شنبه 99/8/3- درس، عیون مسائل نفس) (موضوع: شرح عین ۳۶) ادراک فوق طور عقل انواع و اقسام دارد. گاهی گفته می‌شود به تعریف الهی شناخته می‌شود؛ یعنی به شناخت عرفان الهی. گاهی وقت در کشف و خواب برای انسان گفته می‌شود و آن از انواع کشف است و پایین‌ترین مرتبه کشف است علوم وحیانی اقسامی دارد، نبی اکرم در حدیث سلسله الجرس…
ادامه مطلب ...

حدیث بیست و نهم

به شرح استاد محمد مهدی معماریان: كط- باب نود و پنجم مصباح الشريعه، قال الصادق عليه- السلام: العارف شخصه مع الخلق و قلبه مع الله، لو سهى قلبه عن الله طرفة عين…
ادامه مطلب ...