ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

علم حصولی و حضوری

۹۹-۵-۱۱ شرح عیون عین ۳۵ جلسه ۲۴۳

بسم الله الرحمن الرحیم (موضوع: عین ۳۵، علم حصولی حضور نفس) (شنبه ۹۹/۵/۱۱) علم حصولی به واسطه قوا برای نفس حاصل می‌شود، دیدن و شنیدن ووو آن چیزی که حاصل می‌شود برای نفس علم حصولی است. علم حضوری بدون واسطه‌ی قواست، علم نفس به خودش و قوای خودش. نکته (مطلق علم، حضوری است) بازگشت علم حصولی به علم حضوری است، علم حصولی هم که داریم اخرش با حضور درک…
ادامه مطلب ...