ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

علائم ظهور

علائم ظهور از زبان امام باقر ع

بسم الله الرحمن الرحیمعلائم ظهور از زبان امام باقر ع....گفتم ای پسر رسولخدا ص قائم شما کی خروج میکند؟ حضرت امام باقرع فرمود هنگامیکه مردان خود را شبیه زنها کنند و زنها خود را شبیه مردان نمایند و اکتفا کنند مردان به مردان و زنها به زنها و بانوان سوار بر زین ها شوند شهادتهای دروغ پذیرفته شود و شهادت انسانهای عادل قبول نشود و آسان…
ادامه مطلب ...

آخرالزمان

بسم الله الرحمن الرحیمآخرالزمانآخرالزمان علائمی دارد که درتمام ادیان ابراهیمی وحتی غیر ابراهیمی مثل دین مجوس وهندو ومصر باستان برای آن نشانه هایی ذکرشده…
ادامه مطلب ...