ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

عدد

۹۹-۱۲-۲۵ فص فاطمیه جلسه ۴۹

بسم الله الرحمن الرحیم جلسه ۴۹درس فصوص(دوشنبه ۹۹/۱۲/۲) بحث ترکیبات مزاج در باب اعداد داریم که از تکرار واحد هویتی عددی تشکیل میشود عدد تکرار واحد است، مثلا ۲، دو تا یکی است در اصل یکی داریم و یک تکرار میشود ۱۰، ایا ۱۰ غیر از یکی است! خیر، اما خود ۱۰ یک هویت دارد غیر از یک بودن است. اجتماع تشکیل شده از افراد است، اجتماع غیر از افراد نیست، اما…
ادامه مطلب ...