ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

عدد

۱۴۰۲-۷-۱۶ شرح عیون جلسه ۳۳۲

بسم الله الرحمن الرحیم 📆یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۶، «درس عیون مسائل نفس، جلسه ۳۳۲» 🧿موضوع: شرح عین ۵۰، در انشای نفس ابدان مثالیه و ظهورات کمل در عوالم ♾️ بحث در کلام حاجی سبزواری در وحدانیت نفس زیرا انسان کامل سلوب اندکی دارد.... موجودات امکانی ماهیت آنها همراه سلوب است مثلاً انسان است یعنی حیوان و گیاه و جماد و فرشته نیست پس یک ماهیت مساوی…
ادامه مطلب ...