ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

عبدالکریم سروش

نقد دکتر سروش

بسم الله الرحمن الرحیم یکی از افراد (اقای سروش) مدعی روشن فکری که البته روشن فکر نیست باید گفت منحرفست و میخواهد زیرآب دین را بزند و برای حرفهای خود هیچ دلیلی ندارد و فقط نظر میدهد و میگوید قران یک کتاب ادبی است و رسول الله از نفس خود ساخته و یا رویاست. در مورد زیارت جامعه می گوید: این زیات جامعه اساس نامه شیعیان غالی است یعنی شیعه ای که غلو…
ادامه مطلب ...