ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

طه

۹۹-۲-۳۰ تفسیر سوره طه جلسه ۱۱ آیه ۱۳۱-۱۳۵

بسم الله الرحمن الرحیم آخرین جلسه تفسیر سوره طه (۹۹/۲/۳۰) جلسه 11 وَلَا تَمُدَّنَّ عَینَیک إِلَیٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیاةِ الدُّنْیا لِنَفْتِنَهُمْ فِیهِ وَرِزْقُ رَبِّک خَیرٌ وَأَبْقَیٰ و نگشای دیدگان خود را بدانچه کامیابی دادیم بدان مردان و زنانی را از ایشان شکوفه زندگانی دنیا تا بیازمائیمشان در آن و روزی…
ادامه مطلب ...