ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

طبیعت

مادر

بسم الله الرحمن الرحیم به مناسبت روز مادر ما چند مادر داریم اولین آنها طبیعت است که ما در رحم این طبیعت پروریده میشویم بروی آن راه میرویم واز مواهب آن تغذیه میکنیم ووو مادر دیگر ما حضرت حوا علیها السلام است که ام البشر باشد مثل آدم ع که ابوالبشر است مادر دیگر ما مادر ایمانی است یعنی ازواج پیامبراکرم ص مثل حضرت خدیجه و ام سلمه که ام…
ادامه مطلب ...