ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

طبیعت

۱۴۰۲-۱۰-۱۷ شرح عیون جلسه ۳۴۱

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۷، درس عیون مسائل نفس، جلسه ۳۴۱ 🧿موضوع: شرح عین «۵۲» در این که مرگ انسان انقطاع او از غیر خودش است و وی به بارئ خود که او را میرانده ارتقا پیدا می‌کند. 📌مرگ انسان، انقطاع اوست از غیر. و ارتقایش به بارئ متوفّی اش. 🌀خداوند تعالی خبر مرگ پیامبرش را به او داد. فرمود: تو مرده‌ای و آنان نیز مردگانند.…
ادامه مطلب ...

مادر

بسم الله الرحمن الرحیم به مناسبت روز مادر ما چند مادر داریم اولین آنها طبیعت است که ما در رحم این طبیعت پروریده میشویم بروی آن راه میرویم واز مواهب آن…
ادامه مطلب ...

دود و غبار

بسم الله الرحمن الرحیم دودی به هوا میرفت و گرد و غباری به زمین می نشست در راه به هم رسیدند و احوال هم پرسیدند غبار گفت:من عازم زمینم و رو به پائینم واینست…
ادامه مطلب ...

مزاج عالَم

بسم الله الرحمن الرحیم مزاج دهر تبه شد در این بلاحافظ کجاست فکرحکیمی و رای برهمنی دهر و یا روزگار ویا طبیعت مزاجی دارد بمانند انسان که براساس عدالت است…
ادامه مطلب ...