ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

طبیعت

۱۴۰۱-۸-۸ شرح عیون جلسه ۳۰۵

بسم الله الرحمن الرحیم یک شنبه ۱۴۰۱/۸/۸-جلسه (۳۰۵) درس عیون مسائل نفس موضوع: شرح عین ۴۸ در تطابق کونین روایت از آقا موسی ابن جعفر ع فرمودند: تا قبل از آمدن امام عصر عج یک نفر باید حکومت کند بر شما، پس اگر شخص عادلی حکومت می‌کند برای بقائش دعا کنید ... و اگر ظالم باشد که انسان برای نابودی‌اش دعا می‌کند، در هر صورت خونریزی عذاب است دعا…
ادامه مطلب ...

مادر

بسم الله الرحمن الرحیم به مناسبت روز مادر ما چند مادر داریم اولین آنها طبیعت است که ما در رحم این طبیعت پروریده میشویم بروی آن راه میرویم واز مواهب آن…
ادامه مطلب ...

دود و غبار

بسم الله الرحمن الرحیم دودی به هوا میرفت و گرد و غباری به زمین می نشست در راه به هم رسیدند و احوال هم پرسیدند غبار گفت:من عازم زمینم و رو به پائینم واینست…
ادامه مطلب ...

مزاج عالَم

بسم الله الرحمن الرحیم مزاج دهر تبه شد در این بلاحافظ کجاست فکرحکیمی و رای برهمنی دهر و یا روزگار ویا طبیعت مزاجی دارد بمانند انسان که براساس عدالت است…
ادامه مطلب ...