ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

صور

۱۴۰۱-۳-۷ شرح عیون (چهل سالگی) جلسه ۲۹۴

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۱۴۰۱/۳/۷ / درس عیون مسائل نفس/ جلسه ۲۹۴ موضوع (شرح عین ۴۷ در اینکه نفس عاقله غالباً در اربعین پدید می اید) جناب شیخ طوسی فرموده: فصل در این که آن حضرت ع ایا به شریعت انبیای سلف بود و یا خیر؟ به نزد ما امامیه پیامبر ع متعبد به شریعت انبیای سلف نبوده، نه قبل از نبوت و نه بعد از آن و همه احکامی که وی به آن متعبد…
ادامه مطلب ...