ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

صدرالدین قونوی

مراتب اهل کشف

بسم الله الرحمن الرحیم اهل دل را به خرابات مغان ره ندهند رخت تن را به سراپرده جان ره ندهند (سلمان ساوجی) اهل دل ارباب قلوبند که صاحب مکاشفات ذوقیه وواردات قلبیه اند و اهل خرابات اصحاب حقایق و معارف اند و بین این دو فریق فرق بسیار است یعنی در افق کشف و شهود باهم تفاوت دارند گرچه هردو اهل کشف بحساب می آیند و از اولیا محسوب میشوند اما اهل…
ادامه مطلب ...

رسالهُ لسان الغیب

بسم الله الرحمن الرحیم رسالهُ لسان الغیب فی لسان الغیب صدر الدین قونوی را حضرت علامهُ ذوالفنون نجم الدین طبری آملی در نکته 1000کتاب هزار و یک نکته آورده اند و…
ادامه مطلب ...