ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

صدرالدین قونوی

۱۴۰۱-۸-۲۴ فص فاطمیه جلسه ۹۱

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۱۴۰۱/۸/۲۴) درس فص فاطمیه جلسه ۹۱ موضوع: عدد خمس نکته: صدرالدین قونوی در کتاب فکوک می‌فرماید: به این مضمون چرا یک عارف در کشف با روح یک پیامبر ملاقات می‌کند! چرا با پیامبر دیگر نیست! مثلاً جناب ابن عربی در کشفی مشاهده می‌کند انبیاء در یک جایی جمع هستند از میان انها حضرت هود ع آمده با من صحبت کرد و علت…
ادامه مطلب ...

رسالهُ لسان الغیب

بسم الله الرحمن الرحیم رسالهُ لسان الغیب فی لسان الغیب صدر الدین قونوی را حضرت علامهُ ذوالفنون نجم الدین طبری آملی در نکته 1000کتاب هزار و یک نکته آورده اند و…
ادامه مطلب ...