ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

صادر اول

۱۴۰۱-۸-۱ شرح عیون جلسه ۳۰۴

بسم الله الرحمن الرحیم عیون، یک شنبه ۱۴۰۱/۸/۱-جلسه (۳۰۴) موضوع: شرح عین ۴۸، تطابق کونین نفس رحمانی همان طبیعت کلیه است، اولین تجلی وجودی است در اصطلاح عارف طبیعت کلیه همه را در برمی گیرد، یعنی از عقول گرفته تا مواد عنصری و طبیعت که می گویند طبیعت کلیه منطبق با نفس رحمانی است و برای آن اسمایی شریف است مثل صادر اول و هر کدام از اسماء به…
ادامه مطلب ...