ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

سهروردی

فلسفه ایران باستان

بسم الله الرحمن الرحیم فلسفه ایران باستان حکیم سهرودی خود را احیاگر حکمت خسروانی یعنی ایران باستان میداند و فلسفه خود را ماخوذ از حکمت ایرانی بیان کرده لکن هیچ کتاب و مدرکی که دال بر وجود فلسفه ایران باشد ارائه نکرده و ظاهرا مطالب را از حکیمان زرتشتی اخذ کرده اگر چه مطالب مطروحه در فلسفه اشراق همان مطالب فلسفه مشائیان است که از یونان به…
ادامه مطلب ...