ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

ساوه

آیت الله محمدحسین شریعتمداری

بسم الله الرحمن الرحیمآیت الله محمدحسین شریعتمداری ازفقهای برجسته ای بودند که درصغرسن به درجه اجتهاد نائل آمدند ودردوران تحصیل همدرس با آیات عظامی همچون امام خمینی وآیت الله اراکی وبرخی ازعلمای دیگربودند افرادی که محضرایشان رادرک کرده بودند عنوان میکردندکه ایشان حافظه عجیبی در حفظ احادیث ومطالب علمی داشته اند ولازم بذکراست که ایشان دراوائل…
ادامه مطلب ...

هفته نامه ۹۳/۰۲/۱۸

بسم الله الرحمن الرحیمنکات جلسه     93/02/18نکته1:  در آغاز این حدیث پربرکت امام صادق(ع) فرمودند: کان امیرالمؤمنین یقول... یعنی حضرت امیرالمؤمنین این حدیث…
ادامه مطلب ...