ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

رمضان

هفته نامه ۱۳۹۳/۳/۸

نکات جلسه 1393/3/8 "الهی! رجب بگذشت و ما از خود نگذشتیم، تو از ما بگذر". خوشا به حال کسانی که از ماه رجب توشه برداشتند وبالاتر از آنها کسانی که دائماً رجبی هستند و مقیم ماه رجب اند که هیچگاه از مسیر ولایت خارج نمی شوند. رسول خدا (ص) فرمودند: در ماه شعبان مرا با روزه یاری کنید. از جمله امور این ماه، مناجات شعبانیه است. حضرت…
ادامه مطلب ...