ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

دروغ

پول گرفتن برای مدیحه خوانی

بسم الله الرحمن الرحیم پول گرفتن برای مدیحه خوانی درحدیثی امام باقر ع به ابونعمان عجلی فرماید: یاابا النعمان لا تحقّقن علینا کذباً فتسلب الحنیفیه ای ابونعمان هرگز بر ما دروغ مبند چون این کار حنیفیت (دین فطری وقلبی) را از تو سلب میکند یاابا النعمان لاتستاکل بنا الناس فلا یزیدک الله بذلک الّا فقراً ای ابو نعمان هرگز مارا وسیله ارتزاق (پول…
ادامه مطلب ...

هفته نامه

نکات مهم جلسه فوق : ۹۲/۱۱/۲۴ اولین گناهی که در زمین آفاقی و انفسی روی دادحسادت است . آنکه لسان صدق دارد رؤیایش صادق تر است . بیان تمثل عالمی که به علمش عمل نمی…
ادامه مطلب ...