ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

داوود

حضرت اشموئیل نبی ع

بسم الله الرحمن الرحیم نکته ای قابل توجه در سرزمین ایران تعدادی از انبیای الهی مدفون هستند که قبورشان زیارتگاه مومنان است یکی از این انبیای الهی حضرت اشموئیل نبی ع است که در نزدیکی شهر ساوه قرار دارد داستان این پیامبر عظیم الشان الهی در سوره بقره در ضمن داستان پادشاهی طالوت و البته بدون ذکر نام مذکور است اسم اشموئیل ظاهرا تلفظ دیگری از…
ادامه مطلب ...