ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

خواص سوره

از خواص سوره مبارکه قدر

ازخواص سوره مبارکه قدر امام جعفرصادق ع فرمودند:سوره قدر را خواندم در وقتیکه بر ،منصور دوانیقی، داخل شدم و حال انکه او اراده قتل مرا داشت پس خدای تعالی میان من و او حایل شد و نگذاشت که او مرا بکشد..... ازآن حضرت پرسیدند به چه چیز خود را از شر منصور دوانیقی محافظت کردی؟ فرمود:به متوسل شدن بخدا و قرائت سوره مبارکه قدر بعد از آن هفت مرتبه گفتم یاالله…
ادامه مطلب ...