ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

خالق

۱۴۰۱-۴-۱۶ شرح اصول کافی باب شناختن امام

بسم الله الرحمن الرحیم پنج شنبه ۱۴۰۱/۴/۱۶) اصول کافی موضوع: باب شناختن امام و مراجعه باو خلاص بحث(معرفت الله با معرفت امام حاصل می‌شود، دو نوع معرفت به خداوند داریم، معرفت به اینکه این عالم خالق دارد و این عالم افریننده ای دارد و اثبات هم شده و یکی معرفت بخدا که خدا کیست و چیست؟ که بوسیله امام و حجت خدا این معرفت حاصل می‌شود. خدا…
ادامه مطلب ...

۹۸-۸-۱۶ اصول کافی

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام وادب شرح اصول کافی (پنج شنبه ۹۸/۸/۱۶) شب دهم ربیع مصادف با وفات عبدالمطلب و ازدواج حضرت خدیجه بارسولخداص است سؤال: قبل از…
ادامه مطلب ...