ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

خاصف النعل

۱۴۰۰-۹-۲۷ آیا جنگهای خلفا مشروعیت داشت؟

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۱۴۰۰/۹/۲۷ ((ایام فاطمیه شب سوم)) روایت: امام صادق ع فرمودند: لایبالی الناصب صلی‌ام زنا بحال دشمن ما اهل بیت فرق نمی کند نماز بخواند یا زنا کند حضرت امام صادق فرماید ناصبی کسی است که با شما شیعیان دشمنی می‌کند بخاطر محبتی که به ما دارید و بغض دارند به شیعیان بخاطر محبتی که به اهل بیت دارید. امیرالمؤمنین ع سه…
ادامه مطلب ...