ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

حکم

۱۴۰۰-۹-۱۵ فص فاطمیه جلسه ۶۸

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۵/ درس فصوص ((موضوع درس: فصل ۸ عصمت خانم فاطمه زهرا س)) انبیای الهی همه صاحب عصمت هستند در مورد حضرت مریم ع در قرآن از عصمت ایشان یاد شده، البته عارف کامل بودن یک چیز است، عصمت یک چیز دیگر حدیث نبوی ۴ زن کامل بودند حضرت آسیه (س)، دختر مزاحم و حضرت مریم (س) دختر عمران وحضرت خدیجه (س) دختر خولید و حضرت…
ادامه مطلب ...