ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

حرکت حبی

۹۸-۱۰-۲ فص فاطمیه جلسه ۱۹

بسم الله الرحمن الرحیم (درس شرح فص حکمه عصمتیه فی کلمه فاطمیه جلسه ۱۹) (دوشنبه ۹۸/۱۰/۲) نکاحات ساری در عوالم کل این عالم بر اساس زوجیت است. پس کل عالم بر اساس نکاح است، هر زوحی نکاح خاص خود را دارد. نکاح در همه وجود به حرکت قدسی حبی ساری است. در لسان فلسفی حرکت خروج از قوه بسوی فعل است در اصطلاح عرفان حرکت: تجلی و ظهور حق تعالی. خداوند…
ادامه مطلب ...