ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

جود

۱۴۰۰-۳-۶ اصول کافی

بسم الله الرحمن الرحیم پنج شنبه ۱۴۰۰/۳/۶ موضوع ، اصول کافی حدیث (۶) موقعی که دل ما را به درد اوردند ما انتقام گرفتیم ایا خداوند غضب می کند ...اگر اینطور باشد خداوند از حالی به حالی در می اید، و میشود حادث در حالیکه اینطور نیست جناب بوبکر واسطی میگوید بیزارم از آن خدای که به طاعت از من خشنود گردد وبه معصیت بر من خشم گیرد که او در بند منست…
ادامه مطلب ...