ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

جعل

۱۴۰۲-۴-۱۸ شرح عیون عین ۵۰ جلسه ۳۲۷

بسم الله الرحمن الرحیم یک شنبه ۱۴۰۲/۴/۱۸، کتاب عیون مسائل نفس، جلسه (۳۲۷) موضوع: شرح عین ۵۰ «در انشای نفس ابدان مثالیه را و ظهورات کمل در عوالم» نفوس کامله نیز به شکلهایی غیر از شکلهای محسوس خویش متشکل می‌شوند در حالی که هنوز در دار دنیا هستند. زیرا انسلاخ از ابدان در آنها قوی است و بعد از انتقال به آخرت نیز چنین هستند یعنی می‌توانند…
ادامه مطلب ...