ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

جعفر آقا مجتهدی

هفته نامه ۹۳/۰۲/۱۸

بسم الله الرحمن الرحیم نکات جلسه     93/02/18 نکته1:  در آغاز این حدیث پربرکت امام صادق(ع) فرمودند: کان امیرالمؤمنین یقول... یعنی حضرت امیرالمؤمنین این حدیث را بسیار می فرمود. بله،انسان اگر یک حدیث را در خود پیاده کند سعادتمند است. که باز فرموده اند اگر یک حدیث ما، از صادقی به صادقی برسد، بهتر است از آنچه خورسید بر آن می تابد، ازجمیع دنیا و…
ادامه مطلب ...