ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

جبر

هفته نامه

« هفته نامه » نکات مهم جلسه : ۹۲/۱۲/8 ادامه شرح حدیث : « وَ قَلْبُهُ حُسْنُ النّیّةِ وَ عَقْلُهُ مَعْرِفَةُ الْأَشْیَاءِ وَ الْأُمُورِ » نکته1 : مضمون کلی این حدیث و آنچه از آن بر می آید این است که انسان صرفاً با درس خواندن عالم نمی شود، بلکه یک سلسله از امور دیگر لازمهُ عالم بودن است. نکته2 : اشیاء یعنی موجودات و حقایق و امور یعنی حوادث.…
ادامه مطلب ...

توحید

به شرح استادمحمدمهدی معماریان: دراین قسمت توحید از دیدگاه عارفان و حکیمان بررسی شده و به اثبات می رسد یعنی همان مبحث وحدت وجود.
ادامه مطلب ...