ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

توکل

۱۴۰۰-۷-۱۹ فص فاطمیه جلسه ۶۲

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه درس فصوص ۱۴۰۰/۷/۱۹ موضوع: عصمت انبیاء پیامبر خدا نمی‌شود که امری در او باشد که موجب تنفر، نفرت دیگران قرار بگیرد چون بناست که او دعوت کننده بسوی خدا باشد و اگر هر چیزی در او باشد که باعث نفرت باشد، مخالف راه و مسیرش است. نکته: انسان طبیعتاً نسبت به یک سری از امور تنفر دارد نفر، یعنی کوچیدن (و تنفر یعنی چیزی که…
ادامه مطلب ...