ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

توسل

۹۹-۱۱-۱۵ فص فاطمیه جلسه ۴۵

بسم الله الرحمن الرحیم چهار شنبه 99/11/15 /درس شرح فص حکمه عصمتیه فی کلمه فاطمیه ع موضوع درس"شعر(فی مدیحه الزهراء ع) خانم فاطمه زهرا جوهره قدسی است که در تعین انسانی ظاهر شده مهین مظهر عصمت کردگاری.. مظهر عصمت کردگار است، ایشان مظهر  و معدن عصمت است . جفت علی ع ولیّ و دختر پیامبر است.. اگر او نبودی خداوند یزدان.... چنان گر علی شیر یزدان…
ادامه مطلب ...