ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

توسل

توسل به اهل بیت

بسم الله الرحمن الرحیم(اللهم انت السلام ومنک السلام والیک السلام) هنگام توسل به اهلبیت عصمت وطهارت ع وسلام دادن به آن ذوات نورانی خواندن این سروده بسیار نیکوستسلامُ علی آل یاسین سلام به احمدهمان صاحب دین سلامسلامی چو عطر بهشت برین به حیدر شهنشاه آئین سلامسلام است زهرای نیکو سرشت به آن سینه خسته ازکین سلامحسن عشق راآینه چون حسین به آیینه…
ادامه مطلب ...