ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

تهران

تهران در آخرالزمان

بسم الله الرحمن الرحیمامام صادق ع درباره تهران درآخرالزمان میفرماید: تهران بحدی میرسد که کاخهایش چون کاخ های بهشتی میشود وزنانش چون حورالعین می گردند لباس های کافران را می پوشند ،خودرا به شکل مستکبران در می آورند،بر زین ها سوار می شوند به همسران خود تمکین نمیکنند ودر آمد شوهرانشان آنها را کفاف نمیدهد .ازآن ها به قله کوه فرارکنید وهمانند روباهی…
ادامه مطلب ...